Ogier fryzyjski jako jeden z 2 w Polsce posiadający oficjalną licencję na krycie w Polsce wydaną przez KFPS, z limitem 20 klaczy na rok. Ogier ten daje potomstwo z wpisem do BBI (Księgi Dodatkowej I).

Daen C. to ogier z najwyższej półki posiada licencję na krycie zatwierdzoną przez KFPS w Holandii i ZHKF w Polsce.

ur. 07.02.2009 r.
pochodzenie: Beart 411 Sport x Anton 343 Sport
linia żeńska: 15, Stb Pref - Ster - Ster - Ster Pref
inbred: 2,93%
wzrost: 168 cm

Daen 2

Syn jednego z najlepszych ogierów fryzyjskich w historii Beart 411, ogiera w czołówce zarówno pod kątem ruchu jak i wyglądu potomstwa.

Matka Daena to klacz Stb Preferent, której brakuje tylko jednego potomka do podwójnego tytułu Preferent, jedna z niewielu klaczy które w tak młodym wieku osiągnęły doskonały rezultat hodowlany. Ojciec matki to znany i lubiany ogier Anton 343, wizytówka rasy fryzyjskiej, najbardziej owłosiony uznany ogier fryzyjski w historii!

Daen C. posiada bardzo duży potencjał, jest ramowym i dużym ogierem o bardzo poprawnej budowie i świetnym ruchu, zwłaszcza jego stęp chwalony był przez sędziów co u rasy fryzyjskiej jest wielką zaletą. Ogier ten ma szansę znacznie poprawić jakość potomstwa koni fryzyjskich w Polsce, jest pierwszym tak wysokiej jakości ogierem z licencją sprowadzonym do Polski. Ogier rekomendowany do krycia przez KFPS. Od 2015 roku dopuszczony do krycia w Polsce przez ZHKFwP oraz KFPS na zasadach licencji dla ogierów Vb Ster. Potomstwo ogiera Daen C. otrzyma wpis do Księgi Dodatkowej I (BBI) i dokumenty KFPS w kolorze brązowym (obecnie zunifikowane dokumenty - jednolita barwa)

 

Po urodzeniu źrebięcia obowiązuje zgłoszenie tego faktu i dostarczenie do KFPS raportu z porodu w ciągu 14 dni a następnie zaczipowanie źrebięcia oraz wystąpienie do KFPS o paszport. Wykonanie powyższych czynności przed odsadzeniem źrebięcia od matki (lub końcem roku kalendarzowego, w którym urodziło się źrebię) pozwoli na bezproblemowe otrzymanie oficjalnych dokumentów KFPS. Zaleca się także wystawienie źrebięcia na przeglądzie hodowlanym odbywającym się jesienią każdego roku w Polsce (informacje na stronie ZHKFwP). Jest to istotne dla kontynuowania kariery ogiera Daen C., który każdego roku będzie oceniany wraz ze swoim potomstwem.