KFPS - zmiany w przepisach w 2016 roku:

- zatwierdzono propozycję oceny 1 i 2 letnich ogierków na przeglądach hodowlanych
- wprowadzenie tytułu "Elite Sport" obok tytułu Sport dla koni wybitnie uzdolnionych sportowo - wymagania: tytuł Sport w 3 dyscyplinach (ujeżdżenie, zaprzęgi, powożenie pokazowe) lub uzyskanie 5 pkt. i więcej w konkursach minimum rangi Prix St. Georges.

Na majowym (2017 r.) zebraniu dyskutowane będą zmiany w obrębie tytułu Crown oraz obligatoryjnego i jawnego badania DNA klaczy i ogierów kryjących.