Wytyczne KFPS dotyczące organizacji przeglądów hodowlanych.
 
Obowiązki organizatora:

1.Organizator przeglądu zobowiązany jest udostępnić sędziom- czytnik czipów
                                                                                                         - laskę do mierzenia koni
                                                                                                         - flots dla czempionów

2.Organizator rezerwuje przeloty sędziów oraz  hotele. Ponosi też wynikające z tego koszty. Zobowiązany jest też do jak najszybszego poinformowania sędziów o godzinach lotów oraz adresach zarezerwowanych hoteli

3.Organizator  musi dostarczyć pełny program przeglądu nie później niż cztery tygodnie przed datą przeglądu do biura KFPS.

4.Program musi zawierać: dane koni wraz z klasami oceny, oraz dane aktualnych  właścicieli (Uwaga! Jeżeli wystawiany koń nie jest przerejestrowany, należy niezwłocznie dostarczyć pełne dane nowego właściciela do biura KFPS)


Warunki przegladu:
 

1.Minimalna liczba koni przeglądanych w jednym miejscu - 20 sztuk. Maksymalna liczba - 65 sztuk. Miejsca przeglądów muszą być oddalone od siebie o minimum 350 km (za wyjątkiem sytuacji kiedy w obu miejscach wystawiane będzie minimum 40 koni).

2. Plac do przeglądu musi mieć minimalne wymiary 25 na 50 metrów. Powinien być solidnie ogrodzony.
    Preferowane podłoże to krótka trawa,  lub piasek. Podłoże musi być równe i pozbawione twardych i ostrych przedmiotów.

3. Wskazane jest by przegląd odbywał się na świeżym powietrzu.

4. Ewentualne stajnie i parking nie powinny znajdować się zbyt daleko od placu przeglądu.

5. Konieczne jest wyznaczenie miejsca do mierzenia, o twardym podłożu, niezbyt oddalone od miejsca przeglądu.

6. W każdym miejscu przeglądu należy zapewnić otwarty namiot, dla sędziów, a w nim duży stół i cztery krzesła. Prosimy  też o koszyk z napojami  i przekąskami dla sędziów.

7. Na miejscu przeglądu powinien być tez: sekretariat do wydawania numerów, sprawdzania szczepień i paszportów. Ważne jest by osoby z obsługi pzreglądu były w wyraźny sposób oznakowane (np: identyfikatory lub/i jednakowe ubranie)

8. Na miejscu przeglądu powinna  być osoba kierująca organizacją czipowania oraz "ring master" czyli osoba sprawdzająca numery koni i grupy, przed oceną.

9. Na miejscu potrzebna jest spiker z mikrofonem ( wyznaczona osoba ze Związku), by sędziowie mogli wygodnie komentować swoje działania.


Przegląd:
 

1.Konie powinny być wystawiane w zgłoszonych w programie przeglądu klasach:
      -źrebięta ogierki
      - źrebięta klaczki. 
      (Jeśli źrebiąt jest mniej niż 5 sztuk wówczas nie ma podziału na płeć.  Konieczna jest uprawniona osoba - lekarz weterynarii, lub zootechnik - która przeprowadzi czipowanie natychmiast po ocenie każdego źrebaka)
     -. klacze roczne i dwuletnie. 
     -.Klacze trzyletnie do kwalifikacji do STB. Identyczna grupa dla wałachów
     -. Klacze 4 letnie i starsze do wpisu do STB. Identyczna grupa dla wałachów
     -. Klacze STB do kwalifikacji do STER ( identyczna grupa dla wałachów) i wstępny KROON
     -. Klacze siedmioletnie i starsze do kwalifikacji do  wstępny MODEL.
     - roczne i dwuletnie ogierki nie otrzymują premii. Sędziowie mogą jedynie przyjrzeć się im, i udzielić rad co do dalszego postępowania.
     - 2.5 letnie  i starsze ogiery VB nie otrzymują premii a jedynie, ewentualnie, tytuł "STER"2. Mierzenie koni powinno nastapić przed rozpoczęciem przeglądu. Należy wyznaczyć do tego 2 lub 3 osoby ze Związku (jeden sędzia sprawdza nr czipa drugi sędzia mierzy konie, jedna osoba zapisuje wyniki, pozostałe "kierują ruchem").
3. W każdej kategorii może zostać rozegrany czempionat jeśli dana grupa liczy przynajmniej trzy konie.4. Najlepsze konie z danej grupy (niezaleznie od rozegrania czempionatu w ich grupie) mogą startować w czempionacie "danego dnia"5. Można też rozegrać czempionaty koni pod siodłem i w zaprzęgu ( minimum trzy zgłoszenia w danej grupie). Jeśli takie zawody są planowane, muszą znaleźć się w programie przeglądu.6. Każdy koń powinien mieć wyraźny numer z obu stron głowy (numer źrebięcia musi być taki sam jak numer jego matki), zgodny z numerem katalogowym konia.(wymiar plakietki z numerem: min 9 x 9 cm)7. Właściciel zostawia dowód urodzenia źrebięcia (niebieski papier) w sekretariacie. sekretariat zapisuje przyznany koniowi numer na dowodzie  urodzenia, oraz przekazuje go osobie dokonującej czipowania.
 
8. Właściciele muszą przekazać sędziom oryginalne rodowody koni po ocenie. Zostaną one zwrócone po dokonaniu zmian w dokumentach.
     Poniżej lista warunków do przeprowadzenia przeglądu:1. Sekretariat
2. Teren do mierzenia
3. Pierwsza pomoc
4. Obsługa vet.
5. Mapa i oznakowanie terenu: stajni; parking; ring itp.
6. Regulamin przeglądu
7. Ogrodzony ring
8. Katering (opcjonalnie)
9. Namiot, krzesła, parasole.
10. Numery dla koni ( dopuszczalny depozyt za numery)
11. Dokładny program dnia.
12. Spiker i nagłośnienie.
13. Logistyka
14. Fotograf (opcjonalny) 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.