Relacja Kamili Kwapisiewicz z przeglądu hodowlanego, który odbył się w Ujeźdźcu Wielkim, Popowie i Czarnówce.

 

                      Tegoroczny przegląd hodowlany koni fryzyjskich już za nami. W trzech miejscach Polski, w dniach 3-6 października, zjawiło się trzydziestu jeden hodowców z sześćdziesięcioma końmi.
            Czas na podsumowania. Pierwszy dzień przeglądu odbył się w Ujeźdźcu Wielkim niedaleko Wrocławia, gdzie przedstawicieli holenderskiej komisji i hodowców gościł pan Jacek Tarczyński.
             W Ujeźdźcu  zaprezentowano dwadzieścia koni należących do ośmiu hodowców. Gros z nich stanowiły tegoroczne źrebięta /9 sztuk/. Cztery z nich otrzymały trzecią premię, cztery kolejne zeszły z ringu bez premii, jeden został oceniony na 2 premię / Zeus Equus Negrus, Haitse- Winda. Hod. Anna Szczepańska wł. Anna Szczepańska& Jan Folmer/.  Spośród trzech przedstawionych do oceny roczniaków dwa otrzymały premie drugą a jeden nie otrzymał premii. Szczególna uwagę zwracała, pięknie prezentująca się, klaczka Tiffany /Sander- Elke V. hod. I właściciel J. Tarczyński. Równie pozytywnie oceniono Victorię Equus Negrus / Time- Florence van’t Riet hod.i wł Anna Szczepańska/.
                W stawce siedmiu poddanych ocenie klaczy pięć zostało przyjętych do głównej księgi hodowlanej (Stamboek – stb), w tym jedna otrzymała dodatkowo trzecią premię:  Kore Equus Negrus /Sytse-Questa, hod. i wł. Anna Szczepańska/. Dwie pozostałe zostały wpisane do księgi źrebięcej – Veulenboek (vb). Na uwagę zasłużył też jedyny, prezentowany w Ujeźdźcu, ogier – Jeronimo /Sander- Silke Z. hod. i wł. Jacek Tarczyński/ Sędziowie docenili jego ruch i budowę. Premia (trzecia) mogłaby mu jednak zostać przyznana tylko w wypadku gdyby Jeronimo był wałachem.


                Drugiego dnia przeglądu komisja poddawała ocenie konie zgrupowane w Popowie – Parceli pod Częstochową, gdzie gospodarzem był pan Mariusz Bebłot.       
                Tutaj swoje konie prezentowało dwunastu hodowców. Podobnie jak pierwszego dnia przeglądu, najliczniejszą grupę wśród przedstawianych koni stanowiły źrebięta, z których tylko dwa (na dziesięć) opuściły ring bez premii. Sędziowie przyznali natomiast aż pięć drugich premii i trzy trzecie. Oba zaprezentowane roczniaki opuściły ring z trzecią premią. Wśród trzech ocenianych klaczy dwie otrzymały trzecią premię: Klaske Jacomina /Time- Lieske V., wł. Mariusz Bebłot/ i Ona Jawa / Sander- Joeke van Teat, hod. i wł Jarosław Piecuch/ , a ostatnia, chociaż bez premii, otrzymała wpis do głównej księgi hodowlanej (stb).
                Podobnie jak poprzedniego dnia sędziom zaprezentowano tylko jednego ogiera. Polscy hodowcy udowadniają jednak, że inwestują jedynie w dobry materiał hodowlany, co procentuje postępem hodowlanym na wysokim poziomie, i nad ilość przedkładają jakość – Leo / Karel- Framke vd Kievetshof, wł. Leszek Jarmuż/ oczarował komisję ruchem i harmonią budowy,  i naprawdę niewiele zabrakło do przyznania mu tytułu „ster”….

}


                    Ostatni przeglądowy dzień holenderscy goście spędzili na Mazurach, w gospodarstwie państwa 
Moniki i Daniela Kozaczów, w Czarnówce. Tu komisja miała do ocenienia dziewiętnaście koni, w tym dziewięć źrebiąt / 8 po ogierze Wigle, 1 po Doaitsen/. Przyznano pięć drugich premii, cztery trzecie, i żaden źrebak nie opuścił ringu bez premii. W dość licznej grupie źrebiąt z II premią uwagę zwracały ogierki: Zurwan / Wigle- Dafne hod. M&D Kozacz wł. Małgorzata Piekut / i Zefir / Doaitsen- Iris Tryntje B. hod i wł. Zygmunt Penconek/ oraz klaczka Wiza / Wigle- Wikelina WL. hod i wł. Zygmunt Penconek/.
                Ocenianym młodym klaczom (roczna i dwuletnia) przyznano trzecie premie. Dwu i pół-letnia klacz Pfruzia / Wigle- Mpiątka, hod. Marzena Brochacka, wł. Edyta Sbikowska / tak bardzo podobała się komisji, że tylko drobna kontuzja transportowa przeszkodziła w jej zdobyciu 2 premii !!!    
                  Do oceny przedstawiono też osiem klaczy starszych. Trzy z nich zostały, mimo, że bez przyznania premii, wpisane do głównej księgi hodowlanej (stb), trzy nie podlegały oficjalnej ocenie a dwie nie zostały przyjęte do księgi.
                Wśród klaczy na uwagę zasługiwała przybyła z okolic Gdańska Neli / Timo- Tasja Wilhelmine  hod. Mirosław Gzela, wł. Anna Mądry /, której pokrój i ruch bardzo przypadły do gustu sędziom, jednak z uwagi na niemieckie pochodzenie nie mogła ona podlegać oficjalnej ocenie i odnotowaniu w dokumentach. W podobnej sytuacji znalazła się matka fenomenalnej Pfruzi: Mpiątka / po Sandor, hod. Erhard Grabieński, wł. Marzena Brochacka / Mimo doskonałego eksterieru i świetnego ruchu, nie mogła być oficjalnie oceniana ze względu na pochodzenie/ ojciec bez licencji KFPS/

  Tegoroczny przegląd można uznać za udany – większość ocenianych koni otrzymała premie i odpowiednie wpisy w dokumentach. Komisja dostrzegła także kilka sztuk bardzo dobrze rokującej młodzieży, co wskazuje na ciągle zwyżkujący poziom rodzimej hodowli i wzrastające zainteresowanie hodowców i nabywców jakością sprowadzanych osobników mających być podstawą hodowli w naszym kraju. Widać coraz większe starania o przemyślany dobór koni do rozrodu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na procent inbredu (tak przecież ważny w zawężonej genetycznie rasie, jaką są konie fryzyjskie), a także wzrost dbałości o uzyskanie postępu hodowlanego. Hodowcy coraz powszechniej dostrzegają też konieczność oceny swojego materiału zarodowego, o czym świadczy rosnąca liczba wystawianych do przeglądu koni.

 Zdecydowana większość prezentowanych koni pochodziła po uznanych ojcach - ogierach zapisanych w głównej księdze hodowlanej (stb), lub jedynym w Polsce licencjonowanym ogierze  Wigle vb ster / Piter- Ciska, wł. M&D Kozacz/. Jego potomstwo, zostało zresztą docenione w czasie przeglądu. Komisji holenderskiej przedstawiono, bowiem czternaście koni po Wigle / w tym dziesięć tegorocznych źrebiąt /. Żaden z jego potomków nie opuścił ringu bez premii – pięć źrebaków / dwie klaczki i trzy ogierki/ otrzymało trzecie premie, pięć pozostałych  /trzy ogierki i dwie klaczki / opuściły ring z premią drugą. Zaprezentowano także jedną roczną i jedną dwuletnią klacz po Wigle – obie otrzymały trzecie premie. W tej chwili wiadomo już, że Wigle otrzymał pozwolenie na krycie na rok 2008.

Kamila Kwapisiewicz 

  Źrebięta i roczniaki Klacze Ogiery Wałachy Razem
  II premia III premia bez premii II premia III premia Stb bez premii bez wpisu ogółem III premia  
Ujeździec 3 4 5 - 1 4 2 1 - 20
Popów-Parcela 5 5 2 - 2 1 - 1 - 16
Czarnówka 5 6 - - - 3 5 1 - 20
Razem 13 15 7 - 3 8 7 3 - 56

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.