Krok po kroku jak zarejestrować urodzone źrebię (od momentu krycia).

 

1. Świadectwa krycia ogierów:
             - KFPS STB
             - KFPS-D
             - KFPS vb z pozwoleniem na krycie
             - KFPS vb bez pozwolenia na krycie
    ma obowiązek wypełnić i dostarczyć do biura KFPS, właściciel ogiera, w ciągu 14 dni od daty krycia.    

Raport musi zawierać:

  • dane klaczy   - nazwa, numer rejestracyjny,  numer chipa, dane właściciela
  • dane ogiera  - nazwa, numer rejestracyjny,  numer chipa, dane właściciela
  • datę krycia.

2. Na podstawie powyższych danych KFPS wystawia rachunek "dekafdracht". Po jego zapłaceniu właściciel klaczy otrzymuje "raport z porodu"- "gebortbericht".
           Jeśli ogier ma pozwolenie na krycie,  KFPS przesyła "gebortbericht " do właściciela ogiera; jeśli nie, dokumenty są przesyłane bezpośrednio do właściciela klaczy.
          Wypełniony gebortbericht należy odesłać do KFPS, w ciągu dwóch tygodni od urodzenia się źrebięcia. Zbyt późne zgłoszenie skutkuje naliczeniem kary (patrz cennik KFPS

  


3. Na  podstawie Gebortbericht'a  właściciel źrebięcia otrzymuje Świadectwo Urodzenia ( tzw  niebieski papier) z KFPS - bevestiging. Jest to dowód rejestracji źrebięcia we wstępnym rejestrze źrebięcym VVR i bez wypełnienia jego rewersu i zachipowania źrebięcia NIE UPRAWNIA do otrzymania rodowodu!

            
 
 

  Dokument ten należy odesłać  po w zaczipowaniu źrebięcia, które należy wykonać nie później niż w  szóstym miesiącu jego życia.

4. Jeśli przy porodzie klacz padnie, czipowanie należy przeprowadzić  w ciągu  PIERWSZEGO tygodnia życia źrebaka, w innym wypadku obowiązkowa staje się weryfikacja DNA.
           Czipowanie źrebięcia przy matce może być przeprowadzone w trakcie inspekcji hodowlanej, lub  przez weterynarza hodowcy. 
          Jeśli źrebie jest czipowane poza inspekcją, lekarz jest zobligowany do wypełnienia rewersu świadectwa.

5. Źrebie po ogierze bez pozwolenia na krycie  obowiązkowo musi przejść badania DNA. Informacje na ten temat KFPS dostarcza razem z "gebortbericht'em".

6. Po dostarczeniu do KFPS numeru czipa źrebięcia ( inspektorzy, lub protokół ) źrebie jest rejestrowane w odpowiednim  rejestrze źrebiąt  - VB..
 Dokumenty przesyłane są na adres odpowiedniej organizacji krajowej. Organizacja odsyła je właścicielowi źrebięcia.

7. W przypadku kiedy krycie nie było zgłoszone przed urodzeniem źrebięcia KFPS kontaktuje się z właścicielem ogiera w celu potwierdzenia krycia. Następnie źrebie musi mieć zweryfikowane pochodzenie, niezależnie od rejestru jego ojca.

8. Źrebie i klacz przedstawiane do przeglądu hodowlanego muszą być zaszczepione przeciwko grypie. Szczepienie jest ważne gdy wykonane jest szczepienie podstawowe (dwa szczepienia, drugie powinno nastąpić  miedzy trzecim, a trzynastym tygodniem od pierwszego). 
Szczepienie przypominające powinno być wykonywane w maksymalnym okresie 12 miesięcy od szczepienia bazowego.
Szczepienie nie powinno być przeprowadzone mniej niż 7 dni przed data inspekcji. Szczepienie musi być potwierdzone podpisem i pieczątką weterynarza.  Bezwzględnie konieczne jest szczepienie źrebięcia które ukończyło 4 miesiące życia.

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.