Aktualności

 

Raport źrebięcy( ocena pierwszego rocznika potomstwa).

 

EISE 489 stb sport - oceniono 69 źrebiąt
Potomstwo ogiera tworzy jednolita, dobrze rozwinięta grupę koni o wystarczająco "długich liniach". Dobry kłus i piękny przód- szlachetne głowy, długie i pionowe( czasem zbyt ciężko połączone z głową) szyje tworzą świetny typ rasowy. Położenie kłody jest poziome, łopatka przeważnie wystarczająco skośna. Górna linia mogla by być mocniejsza, szczególnie nerka bywa nieco słaba. Zady są nieco zbyt skośne, lecz maja dobra długość. Przednie nogi często maja postawę "do wewnątrz" Tylne są często krowie i "przekątowane". Stęp mógłby być bardziej obszerny i zaangażowany, lecz jest wystarczająco mocny. Kłus jest obszerny, mocny, "do góry" , bardzo elastyczny, rytmiczny i z dużą równowagą.

 

Markus 491 stb- oceniono 85 źrebiąt
Potomstwo stanowi jednolita doskonale rozwiniętą , doskonale zbudowaną i doskonale ruszająca się grupę w świetnym typie rasowym.Źrebięta maja nieprzeciętnie piękny przód-szlachetne głowy, wystarczająco długie i przeważnie pionowe szyje ( połączenie głowy i szyi mogło by być lżejsze) Łopatka długa i skośna. Sylwetka jest przeważnie "do góry", źrebięta są wystarczająco " w długich liniach". Górna linia przeważnie wystarczająco mocna. Zad ma pożądane położenie Przednie nogi przeważnie poprawne, czasem są nieco francuskie lub "do wewnątrz". Tylne- często przekątowane i krowie. Stęp jest obszerny i mocny,. Kłus obszerny, z równowaga i elastycznością i pięknym samoniesieniem.

 

Walt 482- oceniono 2 źrebaki z czterech urodzonych. Jest to zbyt mala liczba dla przeprowadzenia wiarygodnej analizy cech potomstwa.

 

Erryt 488-oceniono 12 źrebiat
potomstwo jest dobrze rozwinięte i wyróżnia się dobrym stepem. Głowy mogły by być szlachetniejsze, szyja jest od przeciętnie , do wysoko osadzonej, połączenie głowy i szyi nieco ciężkie. To i krótkie szyje powodują ze typ rasowy nie jest zbyt dobry. Sylwetka jest "do dołu", a górna linia często miękka. Mięśnie grzbietu są wystarczająco mocne. Kształt i długość zadu zróżnicowane. Przednie nogi często "do wewnątrz", tylne krowie. Step ma świetny rytm, obszerność i siłę. Kłus jest tez obszerny, lecz ma różna sile i równowagę, tylne nogi mogły by być też lepiej podstawiane pod ciało. Przy interpretacji opisu trzeba pamiętać że oceniono stosunkowo mala liczbę potomstwa pochodzącego od mniejszej liczby matek "przynajmniej ster" niż u reszty ocenianych ogierów( 67% do przeciętnie ponad 80%).

 

Meinte 490- oceniono 48 źrebiąt
jednolita grupa dobrze rozwiniętych koni które mogłyby być bardziej szlachetne. Typ rasowy jest wystarczająco dobry- głowy szlachetne a szyje pionowe. Połączenie głowy i szyi mogło by być lżejsze a same szyje maja ograniczona długość. Sylwetka jest :"do dołu" . Łopatka skośna. Górna linia często słaba, Umięśnienie grzbietu różne, zad często zbyt nachylony i zbyt krotki. Przednie nogi przeważnie prawidłowe choć zdarza się postawa :do wewnątrz", tylne krowie. Ruch ma różną jakość Step i kłus są przeważnie wystarczająco obszerne i mocne. Praca kończyn jest dobra lecz brakuje uniesienia i elastyczności.

 

Nane 492- oceniono 95 źrebiąt
jednolita grupa dobrze rozwiniętych, nowoczesnych, "w długich liniach" dobrze ruszających się koni. Głowy mogły by być szlachetniejsze, są czasem garbonose. Szyje długie , pionowe wystarczająco lekko połączone z głowa. Sylwetka jest pozioma, górna linia mocna.Łopatka skośna. Zad ma dobra długość i kształt. Przednie nogi czasem francuskie, tylne przekątowane i krowie. Step jest obszerny, wystarczająco mocny i aktywny. Kłus obszerny, zrównoważony, elastyczny, zaangażowany, czasem podstawienie tylu mogło by być lepsze.

 

Omer 493- oceniono 58 źrebiąt
dobrze rozwinięte potomstwo ogiera stanowi jednolity obraz. Typ rasowy jest bardziej niż wystarczający, głowy wyraziste, szyje pionowe i wystarczająco długie, połączenie głowy i szyi mogło by być lżejsze. Sylwetka jest "do dołu". Górna linie mogla by być mocniejsza. Zad ma dobry kształt i długość. Przednie nogi poprawne, czasem "do wewnątrz". Tylne przekątowane i krowie.Step jest aktywny, ma długość i wystarczającą moc. Kłus obszerny lecz mógłby by być bardziej aktywny . Tylne nogi. mogły by być bardziej podstawiane pod ciało. Równowaga i elastyczność jest bardziej niż wystarczająca. Potomstwo ogiera pochodzi od mniejszej niż średnia w roczniku liczby matek "przynajmniej ster" ( 79% do ponad 80% u innych ogierów). Oceniono tez mniejszy procent źrebiąt w stosunku do urodzonych i zarejestrowanych ( odpowiednio- 47% i 51%)niż u innych ogierów.

 

Raport źrebięcy ogierów uznanych w 2015 - zestawienie w tabeli2518

 

Monika Kozacz

 

Dnia 9.12.2017 powiększyło sie pogłowie ogierów STB.

 

2490

 

Tjebbe500 (Bartele 472 x Dries 421), Owner/Breeder: Stalhouderij Zadelhoff

Tiede501 (Alwin 469 x Loadewyk 431), Breeder: Joh.Onderdijk / Owner: W.E. Lokhorst

Ulbran502 (Reinder 452 x Jakob 302), Breeder: J. Mulder Owner: L. Zwart

Tymen503 (Tsjalle 454 x Harmen 424), Breeder/Owner: G.G.G. van Dijkhuizen & M.G. Griffioen

 

Dnia 9.09.2017r. w Klubie Jeździeckim Salio odbył się coroczny Przegląd Koni Fryzyjskich. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z przebiegu show:

Sędziowie:

 1. Esteer Reen
 2. Harjee Draaijer

Handlerzy:

 1. Berend Meester
 2. Niki Meester
 3. Pauline De Jong
 4. Niels Kramer

 

Zgłoszonych do przeglądu było 47 koni w następujących kategoriach:

 1. Źrebięta – ogierki i klaczki – 13 koni
 2. Klacze VB 4-letnie i starsze – prezentowane po raz pierwszy, ubiegające się o wpis do księgi – 13 koni, prezentowanych było 12 klaczy
 3. Klacze VB 3-letnie –również po raz pierwszy prezentowane jako dorosłe -6 klaczy
 4. Klacze STB 4-letnie i starsze – 4 klacze zgłoszone, 1 nieobecna
 5. Klacze STB Ster 7-letnie i starsze – 1 klacz
 6. Ogierki Roczne VB – 4 ogierki
 7. Ogiery 3-letnie i starsze – 2 konie
 8. Ogiery VB Ster – 1 koń
 9. Ogiery VB Ster z pozwoleniem na krycie w Polsce – 2 ogiery

Jako pierwsze prezentowane były ogierki w kategorii Źrebiąt. Najliczniej reprezentowane było potomstwo ogiera, który posiada licencję na krycie w Polsce – Daen C.

Żaden nie otrzymał I premii, trzy ogierki otrzymały II premię oraz dwa ogierki – premię III. Jako zwycięzcę grupy sędziowie wskazali ogierka Diuk i otrzymał tytuł Najlepszego Ogierka.

Poszczególne wyniki wyglądały następująco:

 1. Dolar P (Daen C. x Jesse 435), wł. Kamil Polak – II premia
 2. Diuk (Haitse 425 x Jochem 259), wł. Maria Wyszyńska-Pośpiech – II premia
 3. Erest (Daen C. x Hinke fan de Ketting), wł. Bogdan Grzyb – III premia
 4. Floyd z Tartaku (Omer 493 x Haitse 425), wł. Joanna Frycze – II premia
 5. Frugo (Gerben 479 x Ulbert 390), wł. Mariusz Kozdroń – III premia

Następnie zaprezentowały się klaczki. Otrzymały cztery II premie oraz cztery III premie. Najlepszą Klaczką a jednocześnie Championem Źrebiąt została klacz Fenja MT.

A oto wyniki:

 1. Fenja MT (Daen C. x Reinder 452), wł. Marcin Tomczak – II premia
 2. Frida MT (Daen C. x Norbert 444), wł. Marcin Tomczak - III premia
 3. Dori (Daen C. x Felle 422), wł. Mariusz Bebłot – III premia
 4. Dina F. (Daen C. x Ielke 382), wł. Janusz Fudala – II premia
 5. Dina U. (Daen C. x Ait 410) – wł. Anna Utratna – III premia
 6. Fika (Daen C. x Leffert 306) – II premia
 7. Fantazja (Daen C. x Teeuwis 389) – III premia
 8. Deina (Maeije 440 x Reinder 452) – II premia

Po krótkiej przerwie prezentowały się roczne ogierki.

Otrzymały dwie III premie:

 1. Bursztyn (Daen C. x Doaitsen 420), wł. Czesław Bąk
 2. Alwin (Daen C. x Tsjerk 328), wł. Edyta Skobel

II premię otrzymał ogierek Atreyu z Tartaku (Alwin 469 x Onne 376), wł.Joanna Frycze.

I premię i tytuł Championa Młodych Koni otrzymal Anakin z Tartaku (Alwin 469 x Haitse 425), wł. Karolina i Robert Michalak.

Następnie przeglądane były dwa ogiery z pozwoleniem na krycie w Polsce – Daen C. (Beart 411 x Anton 343) oraz Maurits fan ‘t Fjildhus (Dries 421 x Tsjerk 328), właścicielem obu jest Mariusz Bebłot. Oba ogiery zostały bardzo dobrze ocenione, choć sędziom oraz publiczności bardziej podobała się prezentacja ogiera Maurits.

Klacze 4-letnie ubiegające się o wpis do księgi stadnej, wcześniej nie prezentowane, pokazywały się w dwóch grupach A i B.

Zwycięzcą grupy A została klacz Wilhelmina van Stal Herven (Felle 422 x Feitse 293), wł. Edyta Skobel, która otrzymała III premię. Druga klacz, która otrzymała III premię to Hilke Feikje R. (Doaitsen 420x Lolke 371), wł. Małgorzata Śwital.

W grupie B trzy klacze otrzymały III premię – Rilana van de Demro Stables (Tsjalke 397 x Abel 344), wł. Łukasz Pomykała, która została Zwycięzcą tej grupy. Na kolejnych miejscach, również z III premią uplasowały się klacz Mila S. (Felle422 x Dries 421), wł. Damian Śmiałek oraz Marieke A.B. (Maeije 440 x Leffert 306), wł. Karolina Kozdroń.

Pozostałe klacze z obu grup otrzymały wpis do księgi głównej.

 

Wśród klaczy 3-letnich ubiegających się o wpis do księgi stadnej oraz premię wygrała klacz Urka van de Lolkje (Norbert 444 x Sjaard320), wł. Adrianna Jaroszewicz otrzymując II premię i wygrywając Championat Klaczy 3-letnich. Klacz p. Marzeny Rudnik otrzymała III premię - Vamke van Stal de Lagevoort (Epke 474 x Onne 376).

Trzy klacze otrzymały wpis do księgi, jedna klacz z powodu kontuzji nie otrzymała wpisu do księgi.

Trzy klacze zostały zaprezentowane w grupie Klaczy STB 4-letnich i starszych. Tylko jedna z nich otrzymała II premię i została Championem - Pietie van Stal de Lagevoort (Beart 411x Andries415), wł. Marzena Rudnik. Pozostałe klacze nie dostały premii.

Klacz Yfke Lobke fan Ferwalde (Felle 422x Fabe 348), wł. Mariusz Bebłot reprezentowała Klacze STV Ster 7-letnie i starsze. Zaprezentowała się poprawnie, jednak została utrzymana II premia, bez jej podwyższenia.

Dwie klacze zostały poproszone do prezentacji w ramach Championatu Klaczy i wygrała klacz Pietie van Stal de Lagevoort, drugie miejsce zajęła klacz Urka van de Lolkje. Gratulujemy właścicielom – Pani Marzenie Rudnik oraz Adriannie Jaroszewicz.

 

 

Następnie sędziowie oceniali dwa ogiery 3-letnie. Ogier Unique F. (Tsjalke 397 x Tsjerk 328) został bardzo wysoko oceniony przez sędziów jako ogier w bardzo nowoczesnym typie i otrzymał tytuł Ster! Gratulujemy właścicielce ogiera – Joannie Frycze!

W ostatniej grupie Ogierów VB Ster pokazany został bez oceny ogier 4-letni Senor v Harmke (Alwin 469 x Sape 381). Jest to najwyższej klasy ogier, po zakwalifikowaniu do zakładu treningowego i jego przygotowanie oraz prezencja zostały ocenione najwyżej. Ogier otrzymał również tytuł Best in Show! Gratulacje dla właściciela Mariusza Bebłot.

Tym miłym akcentem została zakończona pierwsza część przeglądu.

W drugiej części wszyscy zaproszeni zostali do obejrzenia próby pod siodłem – IBOP.

Wystartowały 4 konie. Najwyższy wynik osiągnęła 4-letnia klacz Rilana van de Demro Stables – 74,5 pkt.

Kolejne miejsce zajęły ogiery Senor v Harmke oraz Rinus – 73 pkt. Czwarte miejsce zajęła klacz Minke r.v.d.Valkstraat – 66pkt.

Na samym końcu zaprezentował się ogier Unique F. – sędziowie oceniali jego szansę w konkursie Talent Dressage, organizowanym w Holandii dla koni 3-letnich. Ponieważ koń bardzo się spodobał – kciuki należy za niego trzymać w listopadzie.

Na tym zakończyliśmy Przegląd 2017. Zapraszamy za rok.

Dziękujemy Sędziom, Handlerom, Uczestnikom, Sponsorom, KJ Salio i Gościom za doping.

Do zobaczenia za rok.

 

Marzena Tomasik

 

Hodowcy

 Tegoroczny przegląd Koni Fryzyjskich oraz test IBOP odbędzie się 9 września w Klubie Jeździeckim Salio.

Adres:

kon

95-001 Besiekierz Rudny 50

http://salio.eu/

Chcąc zadeklarować swój udział prosimy o dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 50 zł na konto ZHKFwP.

Wpłaty na konto :

ING: PL 09 1050 1504 1000 0090 3100 5946

Rezerwacja boksów

Rezerwacji boksów dokonujemy wysyłając zamówienie na adres mailowy : dariusz.wieczorek@salio.eu. Cena boksu -150zl.

Noclegi

Istnieje również możliwość zakwaterowania. Do dyspozycji są pokoje dwuosobowe w cenie 200 zł /doba

Terminy zgloszeń

Pierwszy termin zgłoszeń do 20 07 2017 -za pierwszego konia- 250 zł , za drugiego i kolejne – 200zł

Drugi termin zgłoszeń do  20.08 2017 - za pierwszego konia- 300 zł , za drugiego i kolejne -250zł

Ostateczny termin zgłoszeń 20.08.2017

Dla nie zrzeszonych w ZHKFwP cena zgłoszeń za jednego konia - 500zl

W cenę wliczona jest opłata dla handlera

 Test IBOP -150 zl

UWAGA

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie ogiery roczne oraz dwuletnie. Będą one poddane premiowaniu, co nie miało miejsca dotychczas.

W celu zgłoszenia koni prosimy wypełnić formularz.

 

 

Dnia 3 maja 2017 roku wzięliśmy udział w pierwszej klinice groomingu i handlingu.

Dużo informacji, ciekawostek, wiedzy praktycznej !!!
Pewne, z troszeczke większą wiedzą ruszamy do przygotowań swoich koni do przeglądu 
Dziekujemy Berend Meester i oczywiscie gospodarzom imprezy, Państwu Rudnik . 
Mamy nadzieje, że klinika spełniła oczekiwania jakie pokładali uczestnicy.

Pozdrawiamy Zarząd ZHKFwP.

 

18268555_1637279143030920_969148171643532158_n.jpg

 

18300974_1637279139697587_3226416009743026190_n.jpg

 

18238840_1637279129697588_8797724472114404264_o.jpg

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do umieszczania adresów hodowli oraz stajni koni fryzyjskich na naszej mapie hodowli.

Dane adresowe prosimy przesyłać na adres mailowy zhkfwp@gmail.com

 

Forum na stronie związkowej ruszyło.Zapraszamy do rejestracji, zamieszczania postów i zgłaszania wszelkich uwag dotyczących działania forum i strony.

Cena od osoby 300 zl ( warunkiem odbycia się kliniki jest zebranie grupy minimum 10 osób ; przy wiekszym zainteresowaniu cena będzie niższa )

Zagadnienia:
1. strzyżenie , pielęgnacja ,
2. kopyta , kucie
3.trening koni fryzyjskich pod kątem Przeglądu Hodowlanego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy zhkfwp@gmail.com
Termin zgłoszeń do 20.04

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

 • kfps logo
 • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.