Aktualności

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZHKFwP -7.03.2020

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: - Zarządu ZHKFwP
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdaniej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Propozycje na rok bieżący
 14. Wybór na okres kadencji

      - prezesa

      - członków Zarządu

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków .
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu na zasadach zgodnych ze Statutem jest opłacenie składek członkowskich za 2019 rok.

 

 

Informujemy, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się 7 marca 2020 w K.J. Salio.(Besiekierz Rudny 50, 95-001 Besiekierz Rudny ) o godz 10.00
Przypominamy o opłaceniu składki za rok 2019. Osoby bez opłaconej  składki nie otrzymają mandatu do głosowania.
Zapraszamy

Raport źrebięcy 2019 (ogiery uznane w 2017)

 Wszystkie cztery oceniane reproduktory mają oceny potomstwa z przegladów powyżej średniej przy średniej jakości matek.

 

Tjebbe 500 (Bartele 472 x Dries 421)

37 źrebiąt ocenionych

           Wystarczająco jednolita  i wystarczająco rozwinięta grupa źrebiąt w nowoczesnym typie.  Długie przednie konczyny . Wyraziste głowy, szyje pionowe i dlugie . Sylwetka pozioma. Łopatka skośna .Górna linia wystarczająco mocna, czasem lekko miękki grzbiet. Zad przeważnie poziomy i wystarczająco długi. Kończyny przeważnie dobrej jakości . Przednie często szpotawe, tylne przeważnie szablaste. Stęp ma wystarczającą długość i moc. Kłus długi i energiczny z elastycznością i samoniesieniem. Tylne nogi sa wystarczająco podstawiane pod kłodę.

 

Tiede 501 (Alwin 469 x Loadewyk 431)

77 źrebiat ocenionych

           Wystarczająco jednolita grupa . Źrebięta są dobrze rozwinięte, w długich liniach, uphill  budowie i o wyrazistych głowach. Pionowe szyje, skośne   łopatki, dobra górna linia, mocna nerka. Kończyny dobrej jakości. Przednie nogi  o zróżnicowanej postawie choć na ogół poprawne. Tylne kończyny przeważnie poprawne ale czasem i szablaste i strome. Stęp bardziej niż wystarczający pod względem długości i mocy. Kłus długi i mocny, z dobrą pracą kłody i elastycznością. Tylne kończyny dobrze wkraczaja pod kłodę.

 

Ulbrân 502 (Reinder 452 x Jacob 302)

51 ocenionych źrebiąt

          Jednolita grupa dobrze rozwiniętych, długonogich, w długich liniach i wystarczająco "uphill" źrebiąt . Typ rasowy wystarczajaco dobry .Głowy wystarczajaco szlachetne. Połączenie głowa i szyi jest zwykle lekkie. Szyje  długie i pionowe. Łopatka długa i wystarczająco skośna. Grzbiet  wystarczająco mocny, często mocna nerka. Zad różny, od skośnego do prostego, o wystarczającej długości. Nogi wystarczająco suche.

Kończyny przednia zwykle lekko szpotawe. Tylne często szablaste. Stęp ma wystarczającą długość i przeciętną moc. Kłus obszerny i wystarczająco silny .Dobre użycie ciała  i duża elastyczność. Tylne kończyny mogly by być bardziej podstawiane pod kłodę.

 

Tymen 503 (Tsjalle 454 x Harmen 424)

76 ocenionych źrebiąt

          Niezbyt jednolita grupa. Konie dobrze rozwinięte i w długich liniach  lecz mogly by być bardziej "uphill" zbudowane. Przeważnie w nowoczesnym typie . Głowy są wystarczająco szlachetne. Szyje mają dobrą długość  i osadzenie. Łopatka średnio skośna i długa. Górna linia jest wystarczająco mocna. Dobrze związana nerka. Zad wystarczająco długi o różnym kształcie: od skośnego  do prostego . Nogi o różnej jakości: przednie poprawne; tylne przeważnie poprawne, czasem nieco szablaste, . Stęp różny zarówno pod względem długości, jak i siły. Kłus wystarczająco obszerny i mocny oraz bardzo elastyczny. Podstawienie pod kłodę u niektórych koni mogło by być głębsze.

 

 

Ogier

Tjebbe 500

Tiede 501

Ulbrân 502

Tymen 503

Źrebieta zarejestrowane

63

135

93

164

Źrebieta urodzone

69

147

101

174

Upadki

3

2

1

1

% upadków

4

1

1

1

% zarejestrowanych

91

92

92

94

ocenione

37

77

51

76

% ocenionych do zarajestrowanych

59

57

55

46

% ocenionych do urodzonych

54

52

50

44

I premia

9

33

15

25

II premia

26

37

28

39

III premia

2

5

8

11

Bez premii

0

2

0

1

% I i II premii

95

91

84

84

Matki minimum ster

30

69

41

64

% matek ster

81

90

80

84

Odmiany dopuszczalne

0

0

1

2

% odmian dopuszczalnych

0

0

1

1,1

Odmiany niedopuszczalne

0

2

0

1

% odmian niedopuszczalnych

0

1,4

0

0,6

 

       Kolejne młode ogiery uzyskaly wpis do rejestru STB w sobotę 16 listopada w Hippisch Centrum Exloo.

Finaliści tegorocznej próby stanowią dość zróżnicowaną grupę pod wzgledem pochodzenia, spokrewnienia oraz "talentów użytkowych"

 

Boet 516

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

9,0

7,5

7,0

7,5

7,5

7,5

7,5

84,5

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejścia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

8,0

8,0

8,0

8,0

7,5

8,0

 

87,5

 

Konczyny przednie

Kończyny tylne

Moment zawieszenia

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

8,0

7,5

82,5

 

ex Bauke Ven (Jouwe 485 x Uldrik 457) stamm 54,

wzrost 166 cm.

swh:

typ 112 budowa 109 konczyny 103 stęp 107 klus 112

gen karłowatości: tak

 

                   Wyróżnia się wybitnym stepem i uzyskał najlepszy wynik zarówno pod siodlem jak i w zaprzegu zostając zwycięzcą próby. Wyhodowany przez rodzinę Van de Ven z Vinkel , bedzie dostepny do krycia w De Nieuwe Heuvel.

 

 

Arent 515

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elstyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

7,5

7,5

7,5

7,0

7,5

7,0

7,5

81,0

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzegowa

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

82,5

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,0

8,0

7,0

7,5

7,5

7,0

7,5

81,5

 

ex Bouwe van Dijkstra State (Jouwe 485 x Haitse 425), stamm 161

wzrost 163 cm

swh

typ 109 budowa 109 kończyny 104 stęp 109 kłus 108

 

                     Został wyhodowany przez rodzinę Dijkstra z Berlikum i zdobył ponad 80 punktów ze wszystkich trzech prób. Równiez będzie dostępny do krycia w Lunteren.

  

 

Auwert 514

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,0

7,5

8,0

8,0

7,0

7,5

7,5

81,0

 

stęp

kłus

równowaga

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Proba zaprzegowa

6,0

8,0

7,5

7,5

8,0

8,0

 

82,0

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

8,0

8,0

7,5

8,0

8,0

7,5

7,5

86,0

 

ex Aise van het Donckse Hof (Jehannes 484 x Andries 415), stamm 25

wzrost: 165 cm

swh

typ 109 budowa 105 kończyny 108 stęp 103 kłus 108

 

                               Hod. A. Kranendonk z i wł. Stoeterij Bommelsteyn w Joure, również otrzymał wysokie oceny. W zaprzęgu pokazowym okazal się prawdziwym talentem i zasłużył na "8" za: pracę przednich i tylnych kończyn, samoniesienie i 'przód"

 

 

Wolter 513

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,5

6,5

6,0

7,0

7,0

6,5

7,5

73,0

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

7,0

6,5

7,0

7,0

7,0

7,5

 

77,0

 

Przednie konczyny

Tylne konczyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

6,5

7,0

7,0

7,5

7,5

7,5

79,0

 

Zander (Fabe 348 x Karst 362)   stamm:47

 wzrost: 164 cm

swh

typ 98 budowa 100 konczyny 96 stęp 102 stęp 102

 

                           Nie uzyskał zbyt dobrego wyniku z egzaminu pod siodłem, ale zrobił bardzo duży postęp w ostatnich tygodniach CO w zaprzęgu zwykłym i pokazowym, co ostatecznie dało mu prawo krycia. Półbrat ogiera Omer 493 – zostal wyhodowany przez rodzinę Visser i E Constant i ma najniższy współczynnik spokrewnienia wewnatrz populacji ze wszystkich ogierów STB.

 

 

Wibout 511

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

7,0

8,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

82,5

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

6,5

7,5

7,5

7,0

7,5

7,0

 

78,5

 

Przednie konczyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

7,5

7,5

7,0

7,0

7,5

7,5

81,0

 

ex Willem E fan de Iepene Hikke (Thorben 466 x Doeke 287). stamm:34

169 cm

swh

typ 101, budowa 101, konczyny 104 stęp 103, klus 103

 

                             Jest pierwszym synem STB og Thorben 466 . Wibout został wyhodowany przez L. Haytema a jest własnością Stal de Mersken. Ogier łączy bardzo niskie spokrewnienie wewnątrz populacji z dobrymi wynikami prób.

 

 

Waander 512

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,0

8,0

6,5

7,0

7,5

7,5

8,0

78,0

 

stęp

kłus

balans

elastycznosc

przejscia

impuls

 

razem

Proba zaprzęgowa

6,0

7,5

7,5

7,5

7,5

8,0

 

80,5

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

7,5

8,0

7,5

7,5

7,5

7,5

83,0

 

ex Zweitse fan Pier's-Hiem (Loadewyk 431 x Beart 411),stamm 38

168 cm

swh

typ109 budowa 107 kończyny 104 step 99 kłus105

 

                           Ogier ma specjalną historię. Kupila go jako źrebaka 24-letna Merle Veurink z Hengelo a jego udział w CO byl spelnieniem jej dzieciecych marzeń. Waander, wychowany w rodzinie de Jong w Tjalleberd, zdobył 8 punktów za impuls i moment zawieszenia w probie pokazowej i jest pierwszym uznanym synem og. Loadewyk Podobnie jak Wolter 513 - rozpoczyna kariere hodowlana w Stoeterij Friese Visser w Spier .

 

Dnia 25 i 26 października 2019 roku w klubie jeździeckim Salio odbył się już po raz kolejny przegląd hodowlany koni fryzyjskich, test IBOP, oraz dressage talent. Pierwsi uczestnicy przybyli na miejsce już w czwartek i rozpoczęli treningi. W piątek 25 rozstawiliśmy czworobok, powitaliśmy sędziów oraz handlerów i rozpoczęła się pierwsza część testu IBOP. Sędziowie przystąpili do oceny. Pierwsze przejazdy wzbudziły wiele emocji, a także pozwoliły jeźdźcom zorientować się w oczekiwaniach sędziów, którzy na bieżąco komentując przejazdy – dawali szanse poprawy niektórych elementów, oraz sposobu prowadzenia koni. Szukali Oni przejazdów umożliwiających optymalnego pokazania się koni we wszystkich trzech chodach. Zwracali uwagę na zbyt ciasne i zbyt wysokie ustawienie, zachowawcze ich prowadzenie. Dużą uwagę przykładali do poszerzeń w kłusie, równowagi, obszerności chodów i rytmu. Po zakończeniu pierwszej części testu, jeszcze przed kolacją nastąpiło mierzenie i pobranie włosów do testów DNA od pierwszej partii koni. Byliśmy już prawie w komplecie. Piątkowy wieczór zakończył się wspólną kolacją.

Sobota 26.10 rozpoczęła się dla nas o godzinie 8 od mierzenia, chipowania i sprawdzania reszty koni. O 9 wystartowała kolejna część testu IBOP, oraz dwa trzyletnie konie zaprezentowały swoje umiejętności w pokazie dressage talent. W IBOPie najlepiej wypadł ogier Menthe dosiadany przez Marcina Woldańskiego z 80 punktami. Para ta zaprezentowała wszystko, czego szukali w przejazdach sędziowie.

Oba trzylatki zostały bardzo przychylnie ocenione za lekkość chodów i przyjazne pokazanie ich przez jeźdźca.

Po śniadaniu w hali nastąpiła zmiana wystroju i miejsce czworoboku zajął trójkąt. Pojawili się też dobrze nam znani z poprzednich lat handlerzy w białych ubraniach, którzy rozpoczęli prezentację koni. Po kolei – zgodnie z rubrykami w katalogu prezentowały się najpierw źrebięta, potem klacze roczne, dwuletnie i tak dalej aż do samego wieczora.

Komentarze sędziów dotyczyły zarówno budowy koni, jak i oceny ich w ruchu. Często słyszeliśmy, że koń słabo podstawia tylne kończyny pod kłodę, ma zbyt słaby impuls, niezbyt dobrze zaprezentował się w stępie czy kłusie. Kilka razy padło też stwierdzenie, że koń wygląda za staro jak na swój wiek. Te komentarze wynikały często z braku odpowiedniego przygotowania koni do przeglądu – jak stwierdzili już po jego zakończeniu sędziowie.

W czasie przerwy obiadowej miał miejsce pokaz ujeżdżenia, który zaprezentował pan Marcin Kural na fryzyjskiej klaczy Dafne M. Para pokazała elementy GP i udowodniła, że odpowiedni trening może zaprowadzić konie tej rasy na najwyższy poziom ujeżdżenia.

Przegląd w Salio zakończył się przyznaniem dwóch pierwszych premii na 42 konie, w tym jedna z nich przypadła dla źrebaka - klaczki Karenina P. Championką 2019, oraz championką młodych koni została dwuletnia, pierwszopremiowa Feline fan Stal Bellefleur, a wice championem 2019 wałach Flores H z drugą premią. W ten sposób pierwszy przegląd dobiegł końca.

W dniu 27.10.2019 odbył się drugi przegląd hodowlany koni fryzyjskich w stajni Imperial. Był to przegląd domowy. Zaprezentowano tam 15 koni w sumie, z czego aż trzy dostały pierwsze premie. Championką dnia została trzyletnia Cinderella v stal de Lagevoort.

Gratulujemy wszystkim właścicielom zwycięzców, dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie, i nie możemy się doczekać ponownego spotkania z Wami już za rok. Równie gorąco chcielibyśmy podziękować sponsorom: K.J. Salio, GNL, Masters, Stal de Mersken, Drewtex, KW, z Tartaku, Dar-Mar, ZHKFWP, oraz organizatorom!

 

 

001 Kashmir 201902004 VVR BbI H 3 premia
002 Jordan 201902896 VVR BbI H 2 premia
003 Lizard 201902837 VVR BbI H 3 premia
004 Kiris 201903001 VVR BbI H 2 premia Najlepszy źrebak ogierek
005 Libard 201903311 VVR BbI H 3 premia
006 Kortina 201900429 Vb M 2 premia
007 La Belle 201900754 BbI Vb M bez premi
008 Katrena 201902499 VVR BbI M 2 premia
009 Lilly Darkness 201902960 VVR BbI M 2 premia
010 Karenina P 201902976 VVR BbI M 1 premia Najlepszy źrebak klaczka , Champion źrebiąt 2019
011 Leidy D 201903166 VVR BbI M 3 premia
012 Kari 201903495 VVR BbI M 3premia
013 Korta C. 201903477 VVR BbI M 2 premia
014 Gravin Irene 201800903 Vb M 3 premia
015 Fien D. van Rijnwoude 201700525 Vb M 2 premia
016 Feline fân Stal Bellefleur 201700528 Vb M 1 premia Champion Młodych Koni , Champion Polski 2019
017 Dina U 201701332 BbI Vb M 3 premia
018 Dumka 201702522 BbI Vb M 3 premia
019 Flicka U 201703260 BbI Vb M 3 premia
020 Wannelie van Wiko 200701183 Vb M bez wpisu
021 Ilse Fien O. 201001282 Vb M STB 3premia
022 K.-Zafira 201104720 BbI Vb M STB bez premi
023 Wietske fan Burgumerheide 201500226 Vb M STB 3 premia
024 Zoya 201501084 Vb M STB 3 premia
025 Zytske Stal Heeslust 201502392 Vb M STB
026 Bouwkje Ven 201600380 Vb M STB
027 Angel van de Meikade 201602042 Vb M STB 3 premia
028 Rilana van de Demro stables 201300048 Stb Ster 2 premia
029 Pasadena S. 201303012 Stb
030 Tycher 201403036 Stb
031 Wendy van de Olde Mette Moate 201501733 Stb 3 premia
032 Urka van de Lolkje 201402942 Stb Ster 2 premia
033 Maayke fan 'e Hynstepleats 200401046 Stb Ster
034 Flores H. 200904808 Vb H RB ster 2 premia Champion Koni Dorosłych wice Champion Polski 2019
035 Nyiragongo M.S. 201200054 Vb H RB 3 premia
036 Anakin z Tartaku 201601260 Vb H RB 3 premia
037 Floyd z Tartaku 201702045 Vb H 3 premia
038 Diuk 201702803 Vb H 3 premia
039 Dietmer B. 200903093 Vb H Sport bez ster
040 Karsten fan Bloemhof 201100549 Vb H Sport bez ster
041 Wop 201502912 Vb H bez ster
042 Atreyu z Tartaku 201601261 Vb H bez ster

044 Señor v Harmke 201303340 Vb Ster
043 Daen C. 200900117 Vb Ster

IBOP test

051 Dietmer B. 200903093 Vb H Sport 72 pkt
052 Ilse Fien O. 201001282 Vb M 67,5pkt
053 Karsten fan Bloemhof 201100549 Vb H Sport 71,5pkt
054 Nyiragongo M.S. 201200054 Vb H 72 pkt
055 Niels 201202752 Vb Ster 78,5 pkt
056 Menthe Zanne 201203328 Vb Ster 80 pkt
057 Seiko van de Demro stables 201300015 Vb Ster 77 pkt
058 Rinus 201300998 Vb Ster 73 pkt
059 Urka van de Lolkje 201402942 Stb Ster 67 pkt
060 Zoya 201501084 Vb M 67,5 pkt
061 Wendy van de Olde Mette Moate 201501733 Stb przejazd nie ukończony

Feline fân Stal Bellefleur

Feline fân Stal Bellefleur

 

Flores H

 Flores H

 

grupowe 

 

UWAGA!!!  UWAGA!!!

Zmiana sędziego na tegorocznym Przeglądzie Koni Fryzyjskich, Pana Pietera Bergsma zastąpi Pan Will Thijssen.

 

UWAGA!!! UWAGA!!!

W związku z dość dużą ilością koni, które będą uczestniczyły w teście IBOP, komisja sędziowska wraz z Zarządem ZHKFwP chcąc usprawnić sobotni Przegląd daje możliwość przejazdów w piątek późnym popołudniem, właścicieli koni chcących przystąpić do testu 25.10.2019 prosimy o potwierdzenie dnia swojego przejazdu !!!!

 

                  Program  Przeglądu Koni Fryzyjskich , 

             Testu IBOP oraz Talent Dressage  25-26.10.2019

 

 

piątek 25.10.2019 Test IBOP I część  godz .rozpoczęcia 17.30 

Test IBOP piatek 25.10.2019 

lista startowa

17.30  nr.51 Dietmer B.  (IBOP)

17.40 nr.53 Karsten fan Bloemhof (IBOP)

17.50 nr.59 Urka van de Lolkje (IBOP)

18.00 nr.52 Ilse Fien O. (IBOP)

18.10 nr.55 Niels (IBOP)

18.20 nr.56 Menthe Zanne (IBOP)

 

sobota 26.10.2019

8.00-9 .00 - Mierzenie i chipowanie koni 

9.15 Talent Dressage  + IBOP 

II-część Testu IBOP sobota 26.10.2019

lista startowa

9.15 nr. 42  Atreyu z Tartaku  ( Talent Dressage )

9.25 nr.61 Wendy van de Olde Mette Moate  ( IBOP )

9.35 nr.54 Nyiragongo M.S (IBOP)

9.45 nr.58 Rinus  (IBOP)

9.55 nr.57 Seiko van de Demro Stable (IBOP)

10.05 nr.36 Anakin z Tartaku ( Talent Dressage )

10.15 nr.60 Zoya (IBOP)

 

 

10.45 Rozpoczęcie oceny koni 

Rubryka 1 , ogierki nr kat.1-5  ....-30 minut 

Rubryka 2, klaczki nr.kat.6-13... 45 minut 

Wybór Championa Źrebiąt 2019  ...10  minut 

Rubryka 19 , Ogiery VBSter z pozwoleniem na krycie nr.kat.43 -44...15minut

Rubryka 16 ,Dwuletnie ogiery  nr.kat.37-38..... 15 minut 

Rubryka 3 , Roczne klacze nr.kat. 14  ... 5 minut 

Rubryka 4 , Dwuletnie klacze nr.kat.15-19.... 30 minut 

Wybór Championa Młodych Koni - 10 minut 

Pokaz ujeżdżenia  25 minut 

Przerwa obiadowa - 45  minut 

Rubryka 5, Klacze Vb 4-letnie i starsze nr.kat.20-25 ... 60 minut 

Rubryka 6, Klacze Vb 3-letnie nr.kat.26-27... 20 minut 

Rubryka 7, Klacze Stb 4-letnie i starsze nr.kat.28-31 ....25 minut 

Rubryka 8,Klacze Ster 4/6 -letnie nr.kat.32....5minut

Rubryka 9 , Klacze Ster 7-letnie i starsze nr.kat.33 .... 5 minut 

Rubryka 12, Wałachy 3-letnie i starsze nr.kat.39-42.... 30 minut 

Rubryka 17 , Ogiery VB nr.kat.39-42.... 40 minut 

Wybór Championa Koni Dorosłych 2019 

Wybór Championa i v-ce Championa  Polski 2019 

Zakończenie przeglądu 

 

godziny oceny koni są poglądowe mogą ulec zmianie !!!!

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

 • kfps logo
 • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.