Aktualności

Czas zacząć odliczanie do tegorocznego Przeglądu Koni Fryzyjskich  .......... 7 ..........

Kilka cennych informacji:

 

Z uwagi na Covid , informujemy o przestrzeganiu dystansu społecznego , zaleca się noszenie masek , częstą dezynfekcje rąk oraz zachowanie zdrowego rozsądku :) 

 

 1. W dniu przeglądu będzie możliwość zachipowania źrebięcia ( osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej chęci mailowo)
 2. Zakwaterowanie koni będzie w stajni namiotowej , siano i słoma w cenie boksu . PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA WŁASNYCH ŻŁOBÓW !!!
 3. Program imprezy będzie podany niezwłocznie po zakończeniu przygotowania katalogu .
 4. Przegląd będzie się odbywał na zewnętrznym placu .
 5. Dla właścicieli zgłoszonych koni przewidziany jest posiłek ( talon do odbioru w sekretariacie imprezy wraz numerem startowym , do pobrania numeru konieczny jest PASZPORT KONIA ORAZ POTWIERDZENIE WNIESIONEJ OPŁATY ZA BOKS , PASZPORT  zostanie zwrócony właścicielowi po zwrocie numeru startowego po prezentacji konia. 

 

 1. PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI UREGULOWANIA OPŁATY ZA BOKSY PRZELEWEM NA KONTO KJ SALIO , ORAZ POSIADANIE POTWIERDZENIE WNIESIONEJ OPŁATY ..

Opłatę za boksy w wysokości 100 zł boks proszę wpłacać

Sportowy Klub Jeździecki Salio, Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała

 

Numer Konta: BZWBK 1 Oddział w Zgierzu 75 1090 2705 0000 0001 2090 7934

 

z dopiskiem: Przegląd Koni Fryzyjskich ( nazwa konia)

 

7.WSZYSCY WŁAŚCICIELE ZGŁOSZONYCH KONI  ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA W DNIU PRZEGLĄDU PRZY SOBIE PASZPORTU I  RODOWODU KONIA !!!!! ( NIE DOTYCZY TO ŹREBIĄT ORAZ KONI W TRAKCIE PRZEREJESTROWYWANIA )

Wstępny program Przeglądu Koni Fryzyjskich 2020 

19.09 2020 w  Kj  Salio 

                          godz 8.00- 9.00 -mierzenie i chipowanie koni 

                                      9.15 Rozpoczecie oceny w ringu 

 9.15 Rubryka 1 ,

źrebaki ogierki    -45min  (8)

10.00 Wybór Championa ogierków  2020 -10min

10.10 Rubryka 2 ,

źrebaki klaczki  -50min ( 10 ) 

11.00 Wybór Championa  klaczek -10 min

11.10 Wybór Championa Źrebiąt 2020 -10 min

11.20 Rubryka 19 ,

Ogiery VB Ster z pozwoleniem na krycie ( 3) 15 min

11.35 Rubryka 16 ,

Ogierki 2 -letnie  ( 1 ) 5min

11.40 Rubryka 3,

 Roczne klacze ( 2 ) 10 min

11.50 Wybór Championa Młodych Koni ( konie do Championatu nominuje  Komisja Sędziowska ) 

12.00 Rubryka 5,

 Klacze Vb 4 -letnie i starsze  ( 5 ) 25 min 

12.30  Przerwa 

13.15 Rubryka 6. 

Klacze Vb 3 letnie  ( 13 )  65 min

14.30 Rubryka 7

 Klacze Stb 4-letnie i starsze  ( 3) 15 min 

14.45 Rubryka 9 

Klacze Klacze Stb Ster od 7 lat  ( 2) 10 minut 

14.55 Rubryka 12 

 Wałachy Vb 3-letnie i starsze ( 3 ) 15 min

15.10. Rubryka 13

 Wałachy Stb 4-letnie i starsze (1 ) 5 min

15.15. Rubryka 17 

Ogiery VB  ( 3 ) 15 min 

15.30 Wybór Championa Koni Dorosłych 2020  ( konie do championatu nominuje komisja sędziowska ) 10min

15.40 Losowanie zwycięzcy KONKURSU NA BEZPŁATNĄ STANÓWKĘ 

15.50 Wybór Championa i v-ce Championa Polski 2020 

16.00 zakończenie imprezy 

 

ZAPRASZAMY :)

Opłatę za boksy w wysokości 100 zł boks proszę wpłacać

Sportowy Klub Jeździecki Salio,  Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała

 

Numer Konta: BZWBK 1 Oddział w Zgierzu 75 1090 2705 0000 0001 2090 7934

 

z dopiskiem: Przegląd Koni Fryzyjskich ( nazwą konia)

Zapraszamy serdecznie w dniach 18-19.09.2020 miłośników koni fryzyjskich do Kj Salio na tegoroczny "Przegląd Koni Fryzyjskich " z udziałem holenderskiej komisji sędziowskiej .
Na dzień 18.08 2020 planowany jest test IBOP oraz Talent Dressage ( test dla koni 3-letnich )
Na dzień 19.09.2020 ocena koni w ręku .
Koszty uczestnictwa :
opłaty wniesione w I terminie do 30.07.2020
1 koń -280 pln
2 koń tego samego właściciela 230 pln
3 koń i kolejne tego samego właściciela 200 pln
test IBOP , Talent dressage bezpłatne
oplaty wniesione w II terminie tj od 01.08.2020 do 30.08.2020
1 koń 330 pln
2 koń tego samego właściciela 300 pln
3 koń i kolejne tego samego właściciela 270 pln
test IBOP , Talent dressage bezpłatne

Zgłoszeń koni może dokonywać tylko członek ZHKFwP z opłaconą składką za rok 2020 !!!
Zgłoszenia z obowiązkiem zapłaty !!!!!
W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 30.08.2020 zwrotowi podlega tylko opłata hendlerska w wysokości 140 pln .!!!!
W przypadku wycofania zgłoszenia po 30.08 .2020 opłata nie podlega zwrotowi !!!!
Boksy w cenie 100 pln ( w cenie siano + słoma )
rezerwacja boksów e-mail: dariusz.wieczorek@salio.eu
tel . 501 005 900
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy : zhkfwp@gmail.com bądz telefoniczny 502068661

Poniżej link do panela zgłoszeniowego :

https://docs.google.com/forms/d/1-IKd8PzDoTBCI-u-BmC3JIrch5xF6eDWnPVBklM4DSo/viewform?edit_requested=true

 

7.03.2020 odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze w K.J. Salio.

Podajemy skład wybrany na zebraniu.

 

Skład Zarządu ZHKFwP:

 

Prezes : Frycze Joanna

V-ce Prezes : Fudala Janusz

Sekretarz : Bebłot Agnieszka

Skarbnik : Michalak Karolina

 

Komisja Rewizyjna:

-Tomczak Marcin

-Pomykała Łukasz

-Wyszyńska-Pospiech Maria

 

Sąd Koleżeński:

-Pisarek Zbigniew

-Woch Marzena

-Sowula Marian

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZHKFwP -7.03.2020

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: - Zarządu ZHKFwP
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdaniej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Propozycje na rok bieżący
 14. Wybór na okres kadencji

      - prezesa

      - członków Zarządu

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków .
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu na zasadach zgodnych ze Statutem jest opłacenie składek członkowskich za 2019 rok.

 

 

Informujemy, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się 7 marca 2020 w K.J. Salio.(Besiekierz Rudny 50, 95-001 Besiekierz Rudny ) o godz 10.00
Przypominamy o opłaceniu składki za rok 2019. Osoby bez opłaconej  składki nie otrzymają mandatu do głosowania.
Zapraszamy

Raport źrebięcy 2019 (ogiery uznane w 2017)

 Wszystkie cztery oceniane reproduktory mają oceny potomstwa z przegladów powyżej średniej przy średniej jakości matek.

 

Tjebbe 500 (Bartele 472 x Dries 421)

37 źrebiąt ocenionych

           Wystarczająco jednolita  i wystarczająco rozwinięta grupa źrebiąt w nowoczesnym typie.  Długie przednie konczyny . Wyraziste głowy, szyje pionowe i dlugie . Sylwetka pozioma. Łopatka skośna .Górna linia wystarczająco mocna, czasem lekko miękki grzbiet. Zad przeważnie poziomy i wystarczająco długi. Kończyny przeważnie dobrej jakości . Przednie często szpotawe, tylne przeważnie szablaste. Stęp ma wystarczającą długość i moc. Kłus długi i energiczny z elastycznością i samoniesieniem. Tylne nogi sa wystarczająco podstawiane pod kłodę.

 

Tiede 501 (Alwin 469 x Loadewyk 431)

77 źrebiat ocenionych

           Wystarczająco jednolita grupa . Źrebięta są dobrze rozwinięte, w długich liniach, uphill  budowie i o wyrazistych głowach. Pionowe szyje, skośne   łopatki, dobra górna linia, mocna nerka. Kończyny dobrej jakości. Przednie nogi  o zróżnicowanej postawie choć na ogół poprawne. Tylne kończyny przeważnie poprawne ale czasem i szablaste i strome. Stęp bardziej niż wystarczający pod względem długości i mocy. Kłus długi i mocny, z dobrą pracą kłody i elastycznością. Tylne kończyny dobrze wkraczaja pod kłodę.

 

Ulbrân 502 (Reinder 452 x Jacob 302)

51 ocenionych źrebiąt

          Jednolita grupa dobrze rozwiniętych, długonogich, w długich liniach i wystarczająco "uphill" źrebiąt . Typ rasowy wystarczajaco dobry .Głowy wystarczajaco szlachetne. Połączenie głowa i szyi jest zwykle lekkie. Szyje  długie i pionowe. Łopatka długa i wystarczająco skośna. Grzbiet  wystarczająco mocny, często mocna nerka. Zad różny, od skośnego do prostego, o wystarczającej długości. Nogi wystarczająco suche.

Kończyny przednia zwykle lekko szpotawe. Tylne często szablaste. Stęp ma wystarczającą długość i przeciętną moc. Kłus obszerny i wystarczająco silny .Dobre użycie ciała  i duża elastyczność. Tylne kończyny mogly by być bardziej podstawiane pod kłodę.

 

Tymen 503 (Tsjalle 454 x Harmen 424)

76 ocenionych źrebiąt

          Niezbyt jednolita grupa. Konie dobrze rozwinięte i w długich liniach  lecz mogly by być bardziej "uphill" zbudowane. Przeważnie w nowoczesnym typie . Głowy są wystarczająco szlachetne. Szyje mają dobrą długość  i osadzenie. Łopatka średnio skośna i długa. Górna linia jest wystarczająco mocna. Dobrze związana nerka. Zad wystarczająco długi o różnym kształcie: od skośnego  do prostego . Nogi o różnej jakości: przednie poprawne; tylne przeważnie poprawne, czasem nieco szablaste, . Stęp różny zarówno pod względem długości, jak i siły. Kłus wystarczająco obszerny i mocny oraz bardzo elastyczny. Podstawienie pod kłodę u niektórych koni mogło by być głębsze.

 

 

Ogier

Tjebbe 500

Tiede 501

Ulbrân 502

Tymen 503

Źrebieta zarejestrowane

63

135

93

164

Źrebieta urodzone

69

147

101

174

Upadki

3

2

1

1

% upadków

4

1

1

1

% zarejestrowanych

91

92

92

94

ocenione

37

77

51

76

% ocenionych do zarajestrowanych

59

57

55

46

% ocenionych do urodzonych

54

52

50

44

I premia

9

33

15

25

II premia

26

37

28

39

III premia

2

5

8

11

Bez premii

0

2

0

1

% I i II premii

95

91

84

84

Matki minimum ster

30

69

41

64

% matek ster

81

90

80

84

Odmiany dopuszczalne

0

0

1

2

% odmian dopuszczalnych

0

0

1

1,1

Odmiany niedopuszczalne

0

2

0

1

% odmian niedopuszczalnych

0

1,4

0

0,6

 

       Kolejne młode ogiery uzyskaly wpis do rejestru STB w sobotę 16 listopada w Hippisch Centrum Exloo.

Finaliści tegorocznej próby stanowią dość zróżnicowaną grupę pod wzgledem pochodzenia, spokrewnienia oraz "talentów użytkowych"

 

Boet 516

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

9,0

7,5

7,0

7,5

7,5

7,5

7,5

84,5

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejścia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

8,0

8,0

8,0

8,0

7,5

8,0

 

87,5

 

Konczyny przednie

Kończyny tylne

Moment zawieszenia

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

8,0

7,5

82,5

 

ex Bauke Ven (Jouwe 485 x Uldrik 457) stamm 54,

wzrost 166 cm.

swh:

typ 112 budowa 109 konczyny 103 stęp 107 klus 112

gen karłowatości: tak

 

                   Wyróżnia się wybitnym stepem i uzyskał najlepszy wynik zarówno pod siodlem jak i w zaprzegu zostając zwycięzcą próby. Wyhodowany przez rodzinę Van de Ven z Vinkel , bedzie dostepny do krycia w De Nieuwe Heuvel.

 

 

Arent 515

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elstyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

7,5

7,5

7,5

7,0

7,5

7,0

7,5

81,0

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzegowa

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

82,5

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,0

8,0

7,0

7,5

7,5

7,0

7,5

81,5

 

ex Bouwe van Dijkstra State (Jouwe 485 x Haitse 425), stamm 161

wzrost 163 cm

swh

typ 109 budowa 109 kończyny 104 stęp 109 kłus 108

 

                     Został wyhodowany przez rodzinę Dijkstra z Berlikum i zdobył ponad 80 punktów ze wszystkich trzech prób. Równiez będzie dostępny do krycia w Lunteren.

  

 

Auwert 514

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,0

7,5

8,0

8,0

7,0

7,5

7,5

81,0

 

stęp

kłus

równowaga

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Proba zaprzegowa

6,0

8,0

7,5

7,5

8,0

8,0

 

82,0

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

8,0

8,0

7,5

8,0

8,0

7,5

7,5

86,0

 

ex Aise van het Donckse Hof (Jehannes 484 x Andries 415), stamm 25

wzrost: 165 cm

swh

typ 109 budowa 105 kończyny 108 stęp 103 kłus 108

 

                               Hod. A. Kranendonk z i wł. Stoeterij Bommelsteyn w Joure, również otrzymał wysokie oceny. W zaprzęgu pokazowym okazal się prawdziwym talentem i zasłużył na "8" za: pracę przednich i tylnych kończyn, samoniesienie i 'przód"

 

 

Wolter 513

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,5

6,5

6,0

7,0

7,0

6,5

7,5

73,0

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

7,0

6,5

7,0

7,0

7,0

7,5

 

77,0

 

Przednie konczyny

Tylne konczyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

6,5

7,0

7,0

7,5

7,5

7,5

79,0

 

Zander (Fabe 348 x Karst 362)   stamm:47

 wzrost: 164 cm

swh

typ 98 budowa 100 konczyny 96 stęp 102 stęp 102

 

                           Nie uzyskał zbyt dobrego wyniku z egzaminu pod siodłem, ale zrobił bardzo duży postęp w ostatnich tygodniach CO w zaprzęgu zwykłym i pokazowym, co ostatecznie dało mu prawo krycia. Półbrat ogiera Omer 493 – zostal wyhodowany przez rodzinę Visser i E Constant i ma najniższy współczynnik spokrewnienia wewnatrz populacji ze wszystkich ogierów STB.

 

 

Wibout 511

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

7,0

8,0

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

82,5

 

stęp

kłus

balans

elastyczność

przejscia

impuls

 

razem

Próba zaprzęgowa

6,5

7,5

7,5

7,0

7,5

7,0

 

78,5

 

Przednie konczyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

7,5

7,5

7,0

7,0

7,5

7,5

81,0

 

ex Willem E fan de Iepene Hikke (Thorben 466 x Doeke 287). stamm:34

169 cm

swh

typ 101, budowa 101, konczyny 104 stęp 103, klus 103

 

                             Jest pierwszym synem STB og Thorben 466 . Wibout został wyhodowany przez L. Haytema a jest własnością Stal de Mersken. Ogier łączy bardzo niskie spokrewnienie wewnątrz populacji z dobrymi wynikami prób.

 

 

Waander 512

 

 

stęp

kłus

galop

balans

elastyczność

przejscia

impuls

razem

Próba wierzchowa

6,0

8,0

6,5

7,0

7,5

7,5

8,0

78,0

 

stęp

kłus

balans

elastycznosc

przejscia

impuls

 

razem

Proba zaprzęgowa

6,0

7,5

7,5

7,5

7,5

8,0

 

80,5

 

Przednie kończyny

Tylne kończyny

Moment zawieszenia.

samoniesienie

przód

elastyczność

impuls

razem

Próba pokazowa

7,5

7,5

8,0

7,5

7,5

7,5

7,5

83,0

 

ex Zweitse fan Pier's-Hiem (Loadewyk 431 x Beart 411),stamm 38

168 cm

swh

typ109 budowa 107 kończyny 104 step 99 kłus105

 

                           Ogier ma specjalną historię. Kupila go jako źrebaka 24-letna Merle Veurink z Hengelo a jego udział w CO byl spelnieniem jej dzieciecych marzeń. Waander, wychowany w rodzinie de Jong w Tjalleberd, zdobył 8 punktów za impuls i moment zawieszenia w probie pokazowej i jest pierwszym uznanym synem og. Loadewyk Podobnie jak Wolter 513 - rozpoczyna kariere hodowlana w Stoeterij Friese Visser w Spier .

 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

 • kfps logo
 • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.