Program Zebrania ZHKFwP - 20.03.2021

1.Otwarcie zebrania godz. 10:00
2.Wybór komisji skrutacyjnej i protokolanta
3.Wybór przewodniczącego zebrania
4.Sprawozdanie

- finansowe
- komisji rewizyjnej
- sądu kolezeńskiego
- zarządu
5.Podsumowanie roku 2020
6.Propozycje zarządu na rok 2021
7. Propozycje członków związku
8. Dyskusja
9.Zamknięcie zebrania
ZAPRASZAMY !!!!!
Zarząd ZHKFwP

Lokalizacja K.J. Salio ,Besiekierz Rudny 50