Członkowie ZHKFwP !!!


Walne Zebranie Odbędzie się
3.03 2019 w KJ "Salio" rozpoczęcie o godz. 9.30.
Program Zebrania zamieszczony będzie wkrótce.
Zapraszamy i przypominamy o regulowaniu składek członkowskich w wys. 150 zł