Prezentujemy program Walnego Zebrania na dzień 19 marca 2017 roku.

PROGRAM  WALNEGO ZEBRANIA

1 Otwarcie Zebrania

2 Wybór Przewodniczącego

3 Przedstawienie Porządku Obrad

4 Przyjęcie Porządku Obrad

5 Stwierdzenie Praworządności Obrad

6 Wybór Komisji Skrutacyjnej

7 Przedstawienie Protokołu z Zebrania Zarządu

8 Sprawozdanie Finansowe

9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

10 Sprawozdanie Sądu Koleżenskiego

11 Sprawozdanie z Działalności Zarządu za okres 08/2016-03/2017

12 Przedstawienie Propozycji Zarządu

13 Wolne Wnioski i Uchwały

14 Zamknięcie Zebrania