Program  Przeglądu Koni Fryzyjskich , 

             Testu IBOP oraz Talent Dressage  25-26.10.2019

 

 

piątek 25.10.2019 Test IBOP I część  godz .rozpoczęcia 17.30 

Test IBOP piatek 25.10.2019 

lista startowa

17.30  nr.51 Dietmer B.  (IBOP)

17.40 nr.53 Karsten fan Bloemhof (IBOP)

17.50 nr.59 Urka van de Lolkje (IBOP)

18.00 nr.52 Ilse Fien O. (IBOP)

18.10 nr.55 Niels (IBOP)

18.20 nr.56 Menthe Zanne (IBOP)

 

sobota 26.10.2019

8.00-9 .00 - Mierzenie i chipowanie koni 

9.15 Talent Dressage  + IBOP 

II-część Testu IBOP sobota 26.10.2019

lista startowa

9.15 nr. 42  Atreyu z Tartaku  ( Talent Dressage )

9.25 nr.61 Wendy van de Olde Mette Moate  ( IBOP )

9.35 nr.54 Nyiragongo M.S (IBOP)

9.45 nr.58 Rinus  (IBOP)

9.55 nr.57 Seiko van de Demro Stable (IBOP)

10.05 nr.36 Anakin z Tartaku ( Talent Dressage )

10.15 nr.60 Zoya (IBOP)

 

 

10.45 Rozpoczęcie oceny koni 

Rubryka 1 , ogierki nr kat.1-5  ....-30 minut 

Rubryka 2, klaczki nr.kat.6-13... 45 minut 

Wybór Championa Źrebiąt 2019  ...10  minut 

Rubryka 19 , Ogiery VBSter z pozwoleniem na krycie nr.kat.43 -44...15minut

Rubryka 16 ,Dwuletnie ogiery  nr.kat.37-38..... 15 minut 

Rubryka 3 , Roczne klacze nr.kat. 14  ... 5 minut 

Rubryka 4 , Dwuletnie klacze nr.kat.15-19.... 30 minut 

Wybór Championa Młodych Koni - 10 minut 

Pokaz ujeżdżenia  25 minut 

Przerwa obiadowa - 45  minut 

Rubryka 5, Klacze Vb 4-letnie i starsze nr.kat.20-25 ... 60 minut 

Rubryka 6, Klacze Vb 3-letnie nr.kat.26-27... 20 minut 

Rubryka 7, Klacze Stb 4-letnie i starsze nr.kat.28-31 ....25 minut 

Rubryka 8,Klacze Ster 4/6 -letnie nr.kat.32....5minut

Rubryka 9 , Klacze Ster 7-letnie i starsze nr.kat.33 .... 5 minut 

Rubryka 12, Wałachy 3-letnie i starsze nr.kat.39-42.... 30 minut 

Rubryka 17 , Ogiery VB nr.kat.39-42.... 40 minut 

Wybór Championa Koni Dorosłych 2019 

Wybór Championa i v-ce Championa  Polski 2019 

Zakończenie przeglądu 

 

godziny oceny koni są poglądowe mogą ulec zmianie !!!!